Dynia to roślina jednoroczna stanowiąca przedstawiciela roślin dyniowatych. W tym rodzaju wyodrębnia się około dwudziestu gatunków. W warunkach naturalnych dynie występuje na obszarach kontynentu amerykańskiego o ciepłym lub gorącym klimacie.